torsdag 24 juni 2010

Inte så HBT-vänligt trots allt

Sverigedemokraterna är ett parti för HBT-personer fastslog sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och andre vice ordförande Carina Herrstedt på Aftonbladet debatt tidigare i år.

Frågan är hur det ser ut i praktiken. I dag skriver Nya Wermlands tidning om hur SD i Karlstad går till val på att stoppa Pridefestivalen i staden.

Fullmäktigeledamoten Erik Braunerhielm (SD) säger till tidningen att han ser på homosexualitet ”som ett avvikande beteende” som går emot hans moral.

Han är i gott sällskap. Redaktören för partiorganet SD-kuriren Tommy Hansson har tidigare bloggat om Pride som den ”aidsdoftande shamfestivalen” (090728).

Partisekreterare Björn Söder har skrivit om Pride i partiorganet SD-kuriren, augusti 2007: ”Vad är detta om inte perversa vidrigheter?”

Bara ett par dagar tidigare krävde han att representanter från Svenska kyrkan som deltagit i Pride skulle lämna sina ämbeten på grund av att de deltagit i ”sexuella perversiteter”.

Jimmie Åkesson är lite försiktigare i sina egna utsagor om HBT-frågor. Men han slår fast att samkönade par inte ska få adoptera barn eftersom det riskerar att skapa ett otryggt samhälle (Nyhetsbrevet ”Åkesson om... ” 081107).

Åkessons och Herrstedts förklaring i sin debattartikel i Aftonbladet om att de "beklagar att det faktiskt ligger något i kritiken om att enskilda företrädare för vårt parti, vid enstaka tillfällen under de gångna åren, har uttalat sig på ett olämpligt och onyanserat sätt om homosexuella som grupp" ter sig minst sagt underlig.

/Johannes Jakobsson