tisdag 17 augusti 2010

SD:s nya framgångsrecept - skit i politiken

Det kan inte vara lätt att vara sverigedemokrat alla gånger. Partiet kämpar med att hitta kandidater och att utarbeta lokala program. I Båstad har man lyckats.
I alla fall nästan.

I dagens Helsingborgs Dagblad intervjuas partiets toppnamnet Inge Sandén. Partiprogrammet är ihopsytt med hjälp av partikamraterna i Ängelholm, berättar tidningen.
Skolmaten ska förbättras. Personaltätheten i skolan ska värnas.
Gott så.

Ett lokalpolitiskt program är förstås bra.
Ännu viktigare borde vara kandidater som tycker att politik är viktigt, eller i alla fall att det är värt att bry sig om vad som händer i kommunen.
Inge Sandén tillhör inte den typen av politiker.
Obekymrat förklarar han.
- Båstad är inget speciellt för Sverigedemokraterna. Här sitter man i sina fina trädgårdar och låter problemen vila utanför. Vi i Båstad tar inte så allvarligt på det.