måndag 12 juli 2010

Etniciteten och den nationalistiska principen


Chang Frick kandiderar för Sverigedemokraterna i Kristianstad i valet 2010. Efter Daniel Poohls och Bengt Westerbergs samtal i Almedalsbiblioteket (7/7) om boken Ut ur skuggan i ställde Frick följande fråga:
"Vid ett antal tillfällen så nämner ni att Sverigedemokraterna på något sätt inte bara vill ha ett kulturellt homogent samhälle utan att vi även skulle vilja förespråka ett etniskt homogent samhälle. Jag kan inte riktigt förstå var ni får den där biten med att vi skulle förespråka ett etniskt homogent samhälle. Jag har själv varit medlem ett par år i Sverigedemokraterna. Jag tror att de flesta etniciteter som finns i världen finns även inom partiet Sveridemokraterna. Ni kanske menar att vi är väldigt dåliga på att leva som vi lär, eller hur går resonemanget?"
I Sverigedemorkaternas principprogram kan man läsa följande om såväl etnisk som kulturell likhet bland befolkningen:

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.

Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent. De rådande omständigheterna i Sverige och i omvärlden omöjliggör att principen praktiseras till fullo.

Att Frick är obekant med grunden för sitt partis vision om ett "tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle" visar på uppenbara kunskapsluckor. Som tur är kan man med sajten Expo Skola bättra på sina kunskaper om bland annat Sverigedemorkaterna och det partiet kallar den nationalistiska principen.

/Jonathan Leman

Foto: Frida Metso