onsdag 7 juli 2010

Spencers dubbla måttstockar

Författaren och debattören Robert Spencer ligger bakom den antimuslimska bloggen Jihad Watch och har författat flera böcker, bland annat The Politically Incorrect Guide to Islam (And the Crusades). Måndagen 5/7 höll Robert Spencer i Sverigedemokraternas regi ett seminarium i Visby som Expo rapporterat om.
- Frågan om kärlek och hat är frågan om huruvida man älskar civilisationen som har givit världen idén om mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan kvinnor och män, jämlikhet mellan religiösa minoriteter och majoriteten, tankefriheten och friheten att byta religion eller inte ha någon religion alls, samt yttrandefriheten som är det grundläggande skyddet mot tyranni i varje samhälle, förklarade Spencer.
Robert Spencer specialiserar sig på att använda citat från Koranen för att visa på islams och muslimers föregivet farliga natur. Han gör det genom att bortse från Koran-citat som motsäger dem som han selektivt plockat ut. Spencer bortser också från islams tolkande tradition. Själva kärnan i retoriken på Jihad Watch är att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan muslimsk extremism och jihadister å ena sidan, och islam och muslimer i största allmänhet, å andra sidan.

Religiösa fundamentalistiska uttlanden om att det exempelvis är guds lag och inte av människor instiftade lagar som bör följas behandlas olika beroende på vilken religion det handlar om. När en muslim uttrycker den typen av åsikter tas det som intäkt för att muslimer vill förslava ickemuslimer medan liknande uttalanden från kristna inte leder Spencer till slutsatsen att kristendomen är en extrem religion som är farlig för icke-kristna. Spencer kommenterar inte alls extremistiska uttalanden från kristna utan har tvärt om visat sig beredd att skriva under på dem. Charles Johnson, grundaren av bloggen Little Green Fotballs (och en tidigare supporter av Robert Spencer) kunde avslöja att Spencer själv anslutit sig till religiös extremism med kristna förtecken då han gick med i en facebook-grupp som förespråkade nya korståg till Anatolien.

Läs mer om Spencer:

Richard Nixons tidigare rådgivare Robert Crane behandlade Spencers retorik i en artikelpublicerad i The American Muslim. Ett annat läsvärt bemötande av Spencers idéer finns i en artikel av religionshistorikern Karen Armstrong publicerad i Financial Times. En annan text av Armstrong i Guardian som handlar om muslimska extremisters tolkning av islam är också läsvärd.

/Jonathan Leman