fredag 9 juli 2010

Mona Sahlins tal i Almedalen

Igår höll Mona Sahlin sitt tal i Almedalen. Hon valde på ett föredömligt sätt att i sitt anförande tydligt ta avstånd från Sverigedemokraterna:


I fyra år har klyftorna mellan människor ökat kraftigt och nu biter sig arbetslösheten fast. Det är skrämmande, för en sak vet vi: ökar arbetslösheten, och ökar klyftorna, då ökar rädslan. Då viker tilliten mellan människor och då växer misstro och främlingsfientlighet. Ingen vinner på detta utom rasistiska partier.

Här i Almedalen har vi sett Nationaldemokrater och Sverigedemokrater hålla möten. Med budskap som rider på oro för framtiden och de egna möjligheterna. Sverigedemokraterna försöker verka som vilket parti som helst. Bland kandidaterna i valet 2010 finns förintelseförnekare, där finns ovanligt många med koppling till vitmaktrörelsen och där finns de som nyligen varit aktiva Nationaldemokrater.

Det är inte vilket parti som helst.

Aldrig någon gång, aldrig någonstans, aldrig någonsin tänker jag leda en regering som samarbetar med, eller gör sig aktivt eller passivt beroende av Sverigedemokraterna. Aldrig!


Mona och hennes talskrivare har läst granskningen av Sverigedemokraterna i senaste numret av Expo, vilket vi naturligtvis tackar för! Hoppas fler partiföreträdare följer hennes exempel.

/Kajsa Lindohf