torsdag 1 juli 2010

SD tar åt sig äran för Alliansens utspel om vårdgarantin

"SD välkomnar regeringens närmande i vårdgarantin" är titeln på ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna som publicerades tidigare idag. Det handlar alltså om av alliansregeringen föreslagna förbättringar i vårdgarantin, från nuvarande 187 dagar till 95 dagar.

Pressmeddelandet går i princip ut på att Alliansen härmar SD, som tidigare kommit fram till ett mer radikalt förslag, där det endast ska få ta 63 dagar innan en patient får adekvat vård.

Björn Söder kallar Alliansens utspel för "SD-light-politik", men välkomnar samtidigt detta för honom uppenbara närmande till Sverigedemokraterna inför valet.

"Med tanke på det oklara parlamentariska läget vi riskerar få efter valet, med Sverigedemokraterna i vågmästarroll, så underlättar regeringens närmande såklart även för det samarbete i sjukvårdsfrågorna som kan komma att bli nödvändigt för att få till en majoritetsöverenskommelse i riksdagen."

Pressmeddelandet bygger troligtvis på det blogginlägg som partikollegan Per Björklund publicerade redan igår. Där skriver han att SDs eget sjukvårdsutskott för flera år sedan satte upp målet om en vårdgaranti på 63 dagar, med tillägget att man tänker ge vårdtagaren rätt att begära skadestånd om inte garantin uppfylls.

Hur ska de då ha råd med detta? Svaret står att finna i samma blogginlägg:

"Om vi Sverigedemokrater får väljarnas förtroende kommer vi se till att nuvarande feta landstingspolitikers förmåner skärs ner och att man istället prioriterar vanliga svenskars rättmätiga krav på en snabb, effektiv och kompetent vård."

Okej, så nu är det alltså inte längre bara invandrarna som är roten till alla problem…även feta landstingspolitiker verkar tydligen ha en del i skulden.

/Kajsa Lindohf