måndag 5 juli 2010

Nästan alla tar debatten


Applåder från redan frälsta, en protesterande biskop, en vända ryggen till-aktion från Grön Ungdom och tjuriga nationaldemokrater. Det var ungefär det som Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder möttes av när han debatterade mot kristdemokraten Rolf Tufvesson. SD:s allt i allo Erik Almqvist fick agera ”opartisk” moderator.

För Tufvesson är munhuggande med Söder vardag. De båda är nämligen gruppledare för vardera parti i Region Skåne. Och Tufvesson är knappast ensam om att ”ta debatten” med SD. Runt om i landet har debatter mellan riksdagspartipolitiker och sverigedemokrater blivit allt vanligare. Inte konstigt alls då parti finns representerat på pappret i över hälften av landets kommuner.

Under den timmeslånga debatten försökte kristdemokraten gång på gång påvisa skillnaderna mellan sitt partis och Sverigedemokraternas syn på invandring, integration och kulturpolitik. Och visst märktes det att Tuvesson hade vanan inne till skillnad från många av dem riksdagspolitiker som i olika sammanhang har debatterat mot sverigedemokrater.

Trots att riksdagspartiers politiker gång efter annan debatterar med sverigedemokrater tycks nyhetsvärdet om etablerade politiker som ”tar debatten” aldrig sjunka. Under Politikerveckan anordnar partier, fackförbund, lobbygrupper och andra hela tiden debatter. Men inget tycks vara så uppseendeväckande som när en politiker från något riksdagsparti debatterar med en sverigedemokrat.

Björn Söder är självklart nöjd. Nu tar nästan alla debatten. Men Sverigedemokraterna som sedan dag ett har stått på barrikaderna och vurmat för yttrandefrihet och krävt sin rätt att komma till tals har uppenbarligen ändrat sin inställning.

Under debatten cirkulerade ett gäng nationaldemokrater, däribland partiledaren Marc Abramsson, runt i publiken och delade ut flygblad. André Le Blanc som sitter Nationaldemokratisk ungdoms styrelse förklarade för mig att hans parti hade bjudit in bland annat Sverigedemokraterna till en debatt under Politikerveckan. Men enligt Le Blanc var Sverigedemokraterna det parti som var mest negativt inställda.

Så var det med den yttrandefriheten.

/Alexander Bengtsson.

Foto: Frida Metso.